Świetlica środowiskowa w Mochnaczce Niżnej - Wakacje 2012

WAKACYJNE ZAJĘCIA
"Bezpieczne i ciekawe wakacje tylko ze Świetlicą Tropicana" 

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST DOBROWOLNY

LIPIEC  -świetlica otwarta od 8-13, Tel. 18-476-18-68

I TYDZIEŃ 2.07-6.07


PONIEDZIAŁEK

1.ZABAWY INTEGRACYJNE W ŚWIETLICY

2."BEZPIECZNE WAKACJE " ZAJECIA PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

Upowszechnienie wiedzy o zagrożeniu niebezpieczeństwem wynikającym z kontaktu z nowo poznawanymi osobami;

Budowanie umiejętności właściwego rozeznawania sytuacji i właściwego

bezpiecznego reagowania w kontaktach z nowo poznawanymi osobami,

Kodeks wakacyjny “Jestem bezpieczny”

3.Zabawy ruchowe na placu zabaw

WTOREK

1.Gry i zabawy świetlicowe

2.Zajecia wychowawczo-profilaktyczne z elementami biblioterapii  z cyklu : Bajki bawia ,bajki uczą"  -"Poznajmy się" dotyczą leku przed odrzuceniem ,stresowej sytuacji  w nowym otoczeniu i przyjaźni.

3.Zabawy sportowe na boisku

 

 

 ŚRODA

1. Zabawy na placu zabaw