Świetlica środowiskowa w Mochnaczce Niżnej - O nas

Świetlica Środowiskowa Tropicana znajduje się w budynku OSP w Mochnaczce Niżnej. Od 1 kwietnia 2000 roku w świetlicy pracuje p.Bernadetta Radzik.

Tropicana  jest placówką wsparcia dziennego  funkcjonującą w strukturach Urzędu Miejskiego w Krynicy – Zdroj Tropicana przeznaczona jest dla  dzieci i młodzieży uczącej się, w wieku od 6 do 20 lat( poniżej 6 lat z opiekunem).

Zajęcia odbywają się przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku   do pi ątku. W czasie wakacji, ferii zimowych i światecznych od poniedziałku do piatku od godziny  9.00 do 14.00.

Wsparcie Tropicana m.in to: 
  • bezpieczne miejsce pobytu w którym panują jasne normy życia społecznego, gdzie dzieci uczą się  alternatywnych form spędzania czasu wolnego i rozwijają zainteresowania
  • pomoc w rozwiązaniu problemów (szkoła – dom – podwórko - rówieśnicy)
  • stworzenie warunków do odreagowania napięć emocjonalnych,
  • stworzenie warunków do nauki wyrażania swoich uczuć,
  • stworzenie warunków do nabywania wiary we własne możliwości,
  • wzbogacanie wiedzy na temat środków zmieniających świadomość, uzależnień, zachowań  destruktywnych, asertywności,
  • wsparcie wyrozumiałego - dobrego dorosłego.

Bezwarunkowe poczucie bezpieczeństwa, ciepło, szacunek, pomoc w pokonywaniu trudności powodują, że dzieci chętnie uczęszczają do świetlicy. Dbałość o wszystkie w/w obszary działalności oraz współpraca z instytucjami działającymi wokół tej problematyki, przyczyniają się w znacznym stopniu do minimalizowania problemów dzieci.

Działalność świetlicy jest finansowana przez Urząd Miejski w Krynicy Zdroju. Zajęcia odbywają się z zakresu dydaktyki rozwijające umiejetności dziecka: zajęcia sportowe, kulinarne, plastyczne, teatralne oraz cykl zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień. Oprócz wymienionych zajęć organizowane są w czasie ferii i wakacji wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do kina, na basen i lodowisko. Placowka w tym czasie współpracuje ze świetlicami z terenu Miasta i Gminy Krynica Zdr ój , a także z Biblioteką Publiczną, Centrum Kultury. Świetlica udostępnia swoje pomieszczenia na szkolenia społeczności wiejskiej, Radzie Sołeckiej, OSP. A także Stowarzyszeniu HEIFER działającemu na rzecz rozwoju Mochnaczki, które wspomaga finansowo zajęcia dla dzieci np. Dzień Dziecka.

UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!

ŚWIETLICA TROPICANA JEST OTWARTA

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZ.12.00 DO 17.00
w ŚRODY OD 14.00-19.00

TELEFON DO SWIETLICY:018-476-18-68

INFORMACJE O JAKICHKOLWIEK ZMIANACH BĘDĄ WCZEŚNIEJ ZAMIESZCZANE.ZE WZGLĘDU NA DOKSZTAŁCANIE PRACOWNIKA MOŻE SIĘ ZDARZYĆ SPORADYCZNIE,IŻ SWIETLICA BĘDZIE ZAMKNIETA .


Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzającytutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=