Świetlica środowiskowa w Mochnaczce Niżnej - Konwencja

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA została przyjęta (jednogłośnie!) przez Zgromadzenie ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r. W niespełna rok później, 21 września 1990 r., Sejm RP wyraził zgodę na ratyfikację konwencji przez prezydenta RP. 30 kwietnia 1991r. prezydent ogłosił, iż konwencja przez Polskę została przyjęta (z dwoma zastrzeżeniami).

 

 

Jakie są rodzaje przemocy wobec dzieci  

1. Fizyczna: szarpanie, kopanie, bicie, przypalanie, potrząsanie 

2. Emocjonalna: psychiczne znęcanie się, odrzucanie, izolowanie, "szantażowanie" 

3. Seksualna: wykorzystywanie dziecka do zaspokajania potrzeb seksualnych, uwiedzenie, gwałt, kaziroctwo 

4. Zaniedbywanie: chroniczne niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizjologicznych i emocjonalnych dziecka, niedostarczanie dziecku ciepła, uwagi, wsparcia, normalnych życiowycch doświadczeń 

5. Słowna krzyk, poniżanie, dokuczanie

Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzającytutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=